Home Page

About Page

Photo Page

Favorite Links

DOĞANŞEHİR'E HOŞGELDİNİZ

DOĞANŞEHİR İLÇESİ
TARİHİ DURUMU

İlçenin ilk yerleşiminin M.Ö. 66. yılında Romalı'lar tarafından Hıristiyanlığı Asya'ya yaymak amacıyla oluşturulduğu sanılmaktadır. Kısa el değiştirmelerle 758 yılına kadar Bizans'lıların elinde kalan Zipetra adlı ilçe bu tarihte Abbasi Halifesi Reşit tarafından ele geçirilmiş ve imar edilmiştir. Daha sonra sırasıyla Bizans'lılar, Araplar, Beylikler arasındna el değiştiren ilçe 1319 yılında Türkmen 'lerin eline geçmiş 1399 yılında ise Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1401 yılında ise Timur tarafından yağmalanmıştır.1515 yılında tekrar Osmanlı topraklarına katılan ilçe Besni'ye bağlanmıştır. 1855 yılında ise Sürgü Nahiyesine bağlandı. 1877 yılında Kars ve artvin yöresi Ruslar tarafından işgal edilince, Rus zulmünden kaçan 120 hane Doğanşehir'de iskan edildi. 01 Nisan 1946 yılında ilçe olan Doğanşehir Malatya iline bağlandı. Aynı tarihte ilçe belediyesi kuruldu. 1986 yılında büyük bir deprem geçiren ilçeye Devlet tarafından gerekli maddi, ayni ve konut yardımı yapılarak ilçe yeniden imar edildi.

COĞRAFİ YAPISI

İlçe Doğu Anadolu Bölgesinin yukarı fırat bölümünde yer alır. Malatya İlinin Güneybatısında yer alan ilçe doğusunda Çelikhan, batısında Nurhak ve Elbistan, güneyinde Adıyaman, Gölbaşı, kuzeyinde Akçadağ, kuzey doğusunda Yeşilyurt ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1290 Km2 olup, kilometre kareye düşen nüfus yoğunluğu 40.8l dir. İlçenin deniz seviyesine yüksekliği 1252 metredir. İlçe geneli 1195 metre ile 2350 nokta arasında değişen engebeli bir yapıya sahiptir. İlçeye tipik kara iklimi hakimdir. İl merkezine göre yazlar daha serin kış ayları ise daha soğuktur. Yağış genelde kar şeklindedir. Bölgemizde belli başlı topbük çayı, Fındık çayı ve Sakaltutan çayı vardır. Sürgü çayı üzerinde Sürgü barajı, Fındık çayı üzerinde Polat barajı bulunmaktadır. Bu barajlardan Sürgü, Doğanşehir ve Polat ovaları sulanmaktadır. Bitki örtüsü genelde meşe olmakla birlikte az miktarda ardıç, çam ve söğüt bulunmaktadır.

NÜFUS DURUMU

İlçemizin toplam nüfusu 1997 yılı sayımına göre 56.685 dir. Bunun 17.012 sı İlçe merkezinde, 39.673 ü kasabalarda ve köylerde yaşamaktadır. 1990 sayımına göre 1997 yılında nüfusun arttığı görülmüştür.

İDARİ DURUMU

Doğanşehir ilçe belediyesi ve bu ilçeye bağlı Polat, Erkenek, Sürgü, Kurucuova Gövdeli ve Söğüt kasaba belediyeleri olmak üzere 7 belediyesi bulunmaktadır. İlçemizin 29 köyü 96 mezrası bulunmaktadır. >> Devam >>Diger Bilgiler 

İRTİBAT İÇİN:

Lütfen İsmin Üzerini tıklayınız
A.Vahap KAYGUSUZ